sponsor og event foreningnen logo

Årets Sponsorobjekt

Sist oppdatert 14. desember 2022

Statutter

Prisen tildeles et sponsorobjekt som viser tydelig profesjonalitet og struktur i egen portefølje samt stor evne til å sette seg inn i og løse samarbeidspartneres ønsker/behov samt/eller å utvikle sponsorkonsepter eller prosjekt tilpasset en sponsor. Ved juryering vektlegges evnen til å tilby gjenytelser til sponsor relatert til objektets kompleksitet og sponsorbidragenes størrelse. Små objekter har dermed like stor mulighet for å bli nominert som større objekter. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen.