sponsor og event foreningnen logo

Årets Sponsorkampanje

Sist oppdatert 14. desember 2022

Statutter

Prisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som via en kampanje har utnyttet rettigheter i et sponsorat som kommersielt virkemiddel i en tidsbegrenset periode. Sponsorkampanjen skal bidra til posisjonering og omdømmebygging for merkevaren. Det kan være som virkemiddel for å befeste eller styrke markedsposisjon, intern kulturbygging eller som annet strategisk virkemiddel. Dette for å oppnå ønsket, målsatt og målbar effekt av sponsorsamarbeidet. Resultatene skal kunne dokumenteres. Kampanjen skal fortelle omverden eller eksterne/interne målgrupper at selskapet, organisasjonen eller institusjonen er sponsor. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen.