Tilbake
Årets Omstilling

Omstillingsprisen, Kodekraft

Equinor

Prosjektperiode

Prosjekt start: 16 aug 20
Prosjekt slutt: 25 jun 21

Deles med

Vitensenterforeningen v/Geir Endregard

Kontaktinformasjon

Liv Ims

90951605 / li@equinor.com

Beskriv resultat og effekt, kvalitativt og kvantitativt

Kodekraft har overgått alles forventninger. Vi har klart å skape et stort engasjement blant skoler, og undervisningen har blitt gjennomført i 33 prosent av alle tiendetrinn i Norge.
Spørreundersøkelser som har blitt sendt ut til elever og lærere etter undervisningen viser at interessen for programmering har økt, elevene har opplevd mestring og lærere har blitt motivert til å ta i bruk ekstraoppgavene.
Vi venter på tall fra Sponsor Insight vedrørende effekten, men det er liten tvil om at vi for første gang i løpet av 15 år med Morgendagens helter, har tatt en tydeligere posisjon som realfagsutvikler i det norske skoleverket med hjelp fra landets vitensentre.
Kodekraft ble i februar 2021 lansert for niendeklassinger. I løpet av våren utvides prosjektet med egne koderom på fire av landets vitensentre. 
 
Resultater:
·   I løpet av pilotprosjektet mot tiendeklassinger deltok over 244 skoler. Dette tilsvarer 33% av norske ungdomsskoler med tiendetrinn
·   Over 11 700 elever på tiendetrinn har gjennomført undervisningen
·    Evaluering fra elever som har deltatt og svart på spørsmål: 
o 94% sier de opplevde mestring
o 79% sier de lærte noe nytt om programmering og 59% sier de ble mer interessert i programmering etter endt undervisning
o 57% likte undervisningen svært eller veldig godt
·  Evaluering fra lærere som har deltatt og svart på spørsmål: 
o 88% opplevde at Kodekraft var tilpasset læreplanmålene i stor grad
o 73% ble motivert til å la elevene jobbe med ekstraoppgavene

Beskriv sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Siden høsten 2019 har vi i Equinor Morgendagens helter prøvd å identifisere et nasjonalt samarbeidsprosjekt med norske vitensentrene for å styrke vår posisjon som realfagsutvikler. Med utbruddet av COVID-19 i mars 2020 og påfølgende nedstenging av både skoler og vitensentre, gikk vi inn i vår største omstillingsprosess siden Morgendagens helter ble etablert for 15 år siden.
 
På åtte dager i månedsskiftet mars/april 2020 utviklet vi vår største satsning innen realfag. Det tok fem dager fra vi kontaktet Vitensenterforeningen til både skisser og konsept var utviklet, og godkjent. Tre dager senere fikk vi bekreftelse fra ti regionale vitensentre som ville være med. Resultatet er det digitale undervisningsprogrammet Kodekraft.
 
Kodekraft tilbys til ungdomsskoler med elever på niende- og tiendetrinn via ti regionale vitensentre. Undervisningen gir elevene grunnleggende programmeringsforståelse ved å arbeide praktisk med koding. Elevene koder et eget energispill fra bunnen av med tett veiledning fra en lokal vitensenterformidler. Spillets tematikk, energi og bærekraft, er inspirert av rapporten «Equinor Energy Perspectives».
 
Bakgrunnen for at det tilbys disse trinnene er fordi Vitensenterforeningen gjorde oss oppmerksom på at de faller mellom ny og gammel læreplan. Dagens elever møter ikke på programmering før på videregående, mens fremtidige elever vil ha tilegnet seg grunnleggende forståelse allerede på mellomtrinnet.
 
Kodekraft tar sikte på å fylle dette kunnskapshullet med heldigital undervisning. Kodekraft løste dermed en aktuell problemstilling for lærere i overgangen til digital undervisning.
 
Ettersom Kodekraft kun går over to skoletimer utviklet vi individuelle oppgaver som elevene kan gjennomføre etter endt undervisning. Oppgavene inkluderer både fasit og veiledningsnotater.
 
·  Kodekraft er et undervisningsprogram for niende- og tiendetrinn, koblet til eksisterende og ny læreplan. Undervisningen bidrar til å styrke elevenes kompetanse innen programmering, energi og bærekraft.
·  Elevene lærer om programmering og energi på en spennende og positiv måte ved å kode egne energispill via tilpasset bruk av Microsoft Arcade, med kyndig veiledning og maler
·  Undervisningen varer i 90 minutter og legger opp til at elevene arbeider praktisk med programmering fra klasserommet eller hjemmeskole
·  Elevene blir veiledet av en kompetent formidler fra vitensenteret via digitale konferanseverktøy under økten. Elevene følger undervisningen via PC eller nettbrett

Beskriv hoved- og delmålsetting for sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Det er viktig for oss og Vitensenterforeningen å stimulere interessen for realfag hos barn og unge. Samfunnet er avhengig av at det utdannes dyktige ingeniører i fremtiden slik at vi kan løse fremtidens utfordringer. Kodekraft handler om å trigge nysgjerrigheten, vekke begeistring og tenne en realfagsgnist hos yngre mennesker med hjelp av programmering.
 
Når Kodekraft ble til, etablerte vi i første omgang et pilotprosjekt for tiendetrinn for å kartlegge interessen og videreutvikle programmet. På den måten kunne vi stegvis åpne for tilsvarende undervisning for niendetrinn.
 
Det er utfordrende for en kommersiell aktør og få innpass i skolesystemet. Derfor var det avgjørende at vi utnyttet våre egne og vitensentrenes ressurser for å utvikle et konsept som skoleverket kunne ta inn i undervisningen. Hovedmålsettingen var derfor todelt:
 
Hovedmålsetting:
·  (1) Equinor skal med hjelp av ti regionale vitensentre ta en tydeligere posisjon innen realfag mot det norske skolesystemet og (2) bidra til økt interesse for programmering hos norske tiendeklassinger med Kodekraft
 
Delmålsettinger:
·  25 prosent av norske tiendetrinn skal ha gjennomført Kodekraft i løpet av pilotprosjektet.
·  Tilby Kodekraft til niendetrinn når vi har oppnådd 25 prosent dekning hos tiendetrinn
·  Elevene skal oppleve mestring, lære noe nytt og bli mer interessert i realfag
·  Lærere skal bli motivert til å la elevene utfolde seg i ekstraoppgavene, og oppleve at undervisningen oppfylte deres læreplanmål

Begrunn valg av sponsor, sponsorobjekt, event og/eller prosjekt/kandidat

Vi har over flere år hatt et strategisk samarbeid med flere av landets vitensentre der vi har støttet undervisningsprosjekter, kunnskapskonkurranser og prosjekter som oppfordrer til kreativ tenking og problemløsning. Til tross for dette har vi aldri klart å ta en tydelig posisjon som en troverdig talentutvikler innen realfag ettersom vi ikke har et fotfeste innenfor skoleverket.
 
Denne problemstillingen ble grunnmuren for å utvikle et prosjekt, sammen med vitensentrene, hvor vi kunne ta i bruk eksisterende ressurser for å skape noe nytt. 
 
Grunnen til at vi valgte å samarbeide med Vitensenterforeningen på Kodekraft er følgende:
·  Vi har et eksisterende samarbeid med vitensentre og har gjennomført flere realfaglige aktiviteter gjennom årene. 
· Vi har sammenfallende verdier og mål innen realfag
·  Vitensentrene har dybdekjennskap til nasjonale læreplaner og jobber målrettet og systematisk for å utvikle spennende undervisningsopplegg for skoler i hele Norge
·  Vitensentrene har en enestående posisjon inn mot norske skoler og kan benytte seg av nettverket for å validere undervisningsprogrammer
·  Vitensentrene er kreative og leter stadig etter nye måter å spre realfagsglede på
·   Vitensentrene gir oss muligheten til å aktivere prosjekter på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå i både tradisjonelle og digitale medier
· Resultatene kan måles, og effekten av det vi støtter blir tydeligere

Annen relevant informasjon

Vi har også skapt presseomtale om prosjektet. Dette har resultert i 22 klipp i lokale og regionale medier, radio og nisjemedier hvor vårt sponsorprogram, vitensentrene og Kodekraft har blitt nevnt. • 22 nyhetsartikler i lokale, regionale og bransjemedier. o Estimert tilstedeværelse i artiklene for Equinor: 79% Utvalgt presseomtale: • NRK Oslo og Viken: http://redir.opoint.com/?key=r03y1uWqs1LdnZ0QSuhX • Varden: Se vedlegg • Avisa Valdres: https://www.avisa-valdres.no/tilbyr-gratis-undervisningsprogram-til-innlandet-elever/s/5-54-497882 • Computerworld: https://www.cw.no/artikkel/programmering/na-kan-ogsa-niendeklassinger-kan-fa-digital-kodeundervisning • Digi.no: https://www.digi.no/artikler/debatt-hull-i-kodekompetansen-kan-true-de-unges-jobbmuligheter/506462 I tillegg har vi og de ti regionale vitensentrene publisert sosiale medier poster om Kodekraft for å bygge kjennskap utenfor skolesystemet. Dette har resultert i 50 ulike poster i sosiale medier og 14 nyhetsartikler på vitensentrenes nettsider.

Bilder

Relevante nettsider

Tilbake