Tilbake
Årets Omstilling

Impossible Games

Bislett Alliansen

Prosjektperiode

Prosjekt start: 11 jun 20
Prosjekt slutt: 11 jun 20

Kontaktinformasjon

Anne Mette Undlien

90290194 / anne.mette@bislettalliansen.no

Begrunn valg av sponsor, sponsorobjekt, event og/eller prosjekt/kandidat

Vi skapte, sammen med utøvere, samarbeidspartnere, nasjonale myndigheter og en offensiv og dyktig organisasjon et helt nytt arrangement der vi leverte noe nytt og innovativt – jamfør kriteriene i utlysningen fra Sponsor- og Eventforeningen; herunder «stor evne til omstilling for å styrke sin markedsposisjon. Selskapet, organisasjonen eller institusjon har skapt et nytt produkt eller konsept hvor Omstillingen har vist innovasjon og fremsyn. Omstillingen skal ha oppnådd dokumenterte og målbare resultater … Juryen verdsetter egenskaper som, nytenking av eksisterende ressurser, bærekraft, og evnen til å engasjere».


Beskriv sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

 Da korona-pandemien traff Norge senvinteren 2020 var det mange arrangører som brått måtte endre sine planer. Bislett Alliansen var en av disse. Oslo Bislett Games, som er en del av Wanda Diamond League, kunne ikke gjennomføres i tradisjonell form. En løsning ville naturligvis vært å avlyse. Men vi i Bislett Alliansen besluttet tidlig at vi i stedet skulle gjennomføre et arrangement innenfor det mulighetsrommet som smittevern-reglene tillot. Men vi måtte sette oss ned og tenke helt nytt rundt avviklingen av dette årlige og tradisjonsrike stevnet som er en del av det øverste nivået av endagsarrangementer i friidrett. 

Beskriv hoved- og delmålsetting for sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Fra pressemeldingen vi sendte ut 23.april:
«Korona-pandemien stopper Wanda Diamond League på Bislett i tradisjonell form, men ikke stevnedirektør Steinar Hoen. Nå er det klart for Impossible Games – et Wanda Diamond League Exhibition Event - på Bislett 11. juni, med norsk og internasjonal deltakelse. Alt innenfor de eksisterende smittevernreglene. Og med en times direkte TV-sending på NRK.

- Du har to muligheter. Du kan resignere eller se på mulighetene, sier Hoen – som har kastet seg rundt og nå kan presentere et unikt kreativt konsept på samme dag som det tradisjonelle stevnet skulle gått av stabelen. For Wanda Diamond League på Bislett i tradisjonell form må vente til 2021.

- Vi har hatt veldig positiv dialog både med Oslo Kommune og smittevernoverlegen i Oslo, og fått aksept for et konsept som ligger godt innenfor regjeringens smittevernskrav, sier han.

- Utøverne er sultne på konkurranser. Og vi ønsker å gi de et tilbud på øverste hylle. De har tent på opplegget, og jeg er veldig takknemlig for at de stiller opp og støtter oss i denne dugnaden. Dessverre umuliggjør smittevernreglene at vi kan ha publikum på stadion. Vi lover å gjøre vårt beste for å lage et glimrende stevne for utøverne og et godt TV-show for publikum».

Beskriv resultat og effekt, kvalitativt og kvantitativt

Årets omstilling innebar:
·       Vi endret det tradisjonelle konseptet og kom opp med en ny arrangementsform som kunne gjennomføres innenfor gjeldende regler og retningslinjer for smittevern. Vi gikk i førersetet – en måned før noen andre arrangører i Wanda Diamond League – og viste at det også i 2020 var mulig å arrangere internasjonale gallastevner.
·       I et sulteforet marked for live-idrett ble TV-rettighetene solgt til over 100 land, og vist direkte på TV i USA for første gang siden 1980-tallet.
·       Vi lanserte for første gang i Diamond League sin historie Wave Light, en led-basert lyshare som erstattet de tradisjonelle fartsholderne på lengre løpsdistanser. Språkrådet innførte for øvrig ordet lyshare som ett av ti nyord i 2020.
·       Vi gikk helt nye veier for stevner innenfor denne kategorien av stevner, med implementerte konkurranser på TV-skjermen fra både Frankrike og Kenya.

 
Resultatet var en kommersiell suksess i form av svært høye seertall over hele verden og gjennom det en høy profilering av våre samarbeidspartnere – som alle ble med på vår visjonære reise. Vi leverte i forhold til bærekraft, og vi engasjerte og inspirerte mange i en tøff tid.
 
 
Med bakgrunn i dette søker Bislett Alliansen om Omstillingsprisen for prosjektet Impossible Games 2020.


Annen relevant informasjon

Relevante nettsider

Tilbake