sponsor og event foreningnen logo
Tilbake
Årets Idrettssponsor

Årets idrettsprosjekt - Morgendagens skiledere

Equinor

Prosjektperiode

Prosjekt start: 10 aug 17
Prosjekt slutt: 31 des 20

Deles med

Norges Skiforbund

Kontaktinformasjon

Lena Hansen

91514171 / lenhan@equinor.com

Beskriv hoved- og delmålsetting for sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Beskriv sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Beskriv resultat og effekt, kvalitativt og kvantitativt

Begrunn valg av sponsor, sponsorobjekt, event og/eller prosjekt/kandidat

Annen relevant informasjon

Gjennom prosjektet har Norges Skiforbund fått styrket sin internasjonale posisjon innenfor tematikken kvinner og ledelse både nasjonalt og internasjonalt. Ikke minst har vi fått mye skryt av sentrale internasjonale aktører som for eksempel «Den Internasjonale Olympiske Komite» (IOC). Sistnevnte har et eget program for kjønnsbalanse i idretten, og under en konferanse høsten 2020 ble Morgendagens Skiledere som eneste tiltak trukket frem av IOC som et eksempel på hva slags godt arbeid som gjøres for å styrke kvinners posisjon innenfor idretten. Sarah Lewis som var generalsekretær i det internasjonale skiforbundet (FIS), har også skrytt av programmet offentlig og de har også sagt at de ønsket å arrangere internasjonale seminarer om tematikken etter modell av hva Norges Skiforbund og Equinor har gjort med Morgendagens Skiledere. For Norges Skiforbund var det svært viktig å få bistand fra en profesjonell partner som Equinor med lang erfaring innenfor ledelsesutvikling. Forbundet har sagt at uten Equinor hadde ikke prosjektet kunnet blitt gjennomført med så stor profesjonalitet , og de hadde trolig ikke sett så mange gode resultater. Norges Skiforbund uttaler at Equinor har bidratt med ressurspersoner som har sørget for at både forbund, deltakere og mentorene har blitt bedre på ledelsesutvikling. Norges Skiforbund vil bruke den kunnskapen de har fått av Equinor til å profesjonalisere sitt lederutviklingsarbeid ytterligere.

Bilder

Relevante nettsider

Tilbake