sponsor og event foreningnen logo

Årets idrettsobjekt

Sist oppdatert 31. januar 2022

Statutter

Prisen tildeles et idrettsobjekt (individ, lag eller organisasjon) som viser tydelig profesjonalitet og struktur i egen portefølje samt stor evne til å sette seg inn i og løse samarbeidspartneres ønsker/behov samt/eller å utvikle sponsorkonsepter/prosjekt tilpasset sponsor. Ved juryering vektlegges evnen til å tilby gjenytelser til sponsor relatert til objektets kompleksitet og sponsorbidragenes størrelse. Små objekter har således like stor mulighet for å bli nominert som større objekter.