sponsor og event foreningnen logo
Tilbake
Årets B2C Event

KK mila - Hvordan erstatte et fysisk arrangement?

One Nice Arena Live AS

Prosjektperiode

Prosjekt start: 05 sep 20
Prosjekt slutt: 05 sep 20

Kontaktinformasjon

Torhild Viken

92623333 / torhild@onalive.no

Beskriv sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Beskriv hoved- og delmålsetting for sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Begrunn valg av sponsor, sponsorobjekt, event og/eller prosjekt/kandidat

Beskriv resultat og effekt, kvalitativt og kvantitativt

Annen relevant informasjon

(ps: får ikke lagt ved bilder fra arrangementet, da knappen i dette skjemaet for fil-import ikke fungerer, men vi ettersender gjerne. Se også film)

Relevante nettsider

Tilbake