sponsor og event foreningnen logo
Tilbake
Årets B2C Event

#Huninvesterer

DNB

Prosjektperiode

Prosjekt start: 01 jan 20
Prosjekt slutt: 31 des 20

Deles med

Bergen Live og Oslo Streaming Senter

Kontaktinformasjon

Beskriv hoved- og delmålsetting for sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Beskriv sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Begrunn valg av sponsor, sponsorobjekt, event og/eller prosjekt/kandidat

Beskriv resultat og effekt, kvalitativt og kvantitativt

Annen relevant informasjon

Her er de forskjellige arrangementene: Kjønn eller skjønn: 200 #hunivnesterer bodø 400 #huninvesterer tromsø 400 #huninvesterer Stavanger: 750 #huninvesterer Bergen: 800 #huninvesterer Trondheim: 800 #huninvesterer Asker: 400 Disse ble planlagt, men avlyst grunnet viruset: #HI Kristiansand: #HI Telemark: #HI TBG: #HI Drammen: #HI Arendal: #HI Ålesund: #HI Molde #HI Oslo: Sending: #huninvesterer i fremtiden

Bilder

Relevante nettsider

Tilbake